MINT detecteert, stimuleert en ondersteunt innovatie binnen uw organisatie. Onze MINT subsidie-experten maken optimaal gebruik van subsidies om de financiële draagkracht van uw innovatie te vergroten. Onze MINT innovatie-architecten brengen structuur in de organisatie om de efficiëntie van uw innovatiepotentieel te verhogen.
Subsidie-experten Innovatie-architecten
Terug Subsidie-advies
Regionale subsidies Onze ervaren consultants zijn dé referentie als het gaat om de optimalisatie van uw subsidiepotentieel en het succesvol begeleiden van subsidieaanvragen bij de Vlaamse overheid.
Meer
Tax Incentives Ondernemingen in Vlaanderen worden geconfronteerd met de alom gekende fiscale druk en hoge loonkosten. Nochtans kunnen innovatieve ondernemers van heel wat opportuniteiten gebruik maken om die uitgaven te milderen.
Meer
Europese subsidies Europa heeft miljarden euro subsidies ter beschikking voor projecten binnen de pijlers innovatie & demonstratie van toptechnologieën, industrieel leiderschap & mobiliteit van topkennis en maatschappelijke uitdagingen voor slimme, groene en inclusieve groei van de regio’s.
Meer
Terug Tax Incentives & Kostenoptimalisaties
Ondernemingen in Vlaanderen worden geconfronteerd met de alom gekende fiscale druk en hoge loonkosten. Nochtans kunnen innovatieve ondernemers van heel wat opportuniteiten gebruik maken om die uitgaven te milderen. De MINT subsidie-experten zijn erop gericht om die fiscale stimuli en kostenbesparingen in uw onderneming toe te passen en te optimaliseren,
met respect voor de geest én de letter van de wet, en zonder de vennootschapsstructuur of de operationele werking hiertoe aan te passen. In de praktijk ervaren we dat tal van fiscale maatregelen vaak onderbenut blijven, zoals de innovatie-aftrek, de vermindering op de bedrijfsvoorheffing voor onderzoekspersoneel en diverse regionale vrijstellingen.
De fiscale en sociale gunstmaatregelen die de MINT subsidie-experten voor u kunnen toepassen zijn:
Innovatie&Technologie: Vrijstelling bedrijfsvoorheffing onderzoekers; Innovatieaftrek; Belastingskrediet; ....
Investeringen&Duurzaamheid: Verhoogde investeringsaftrek voor Energiebesparende investeringen; ….
Personeel&Organisatie: RSZ-verminderingen; ….
Terug Europese subsidies
MINT is een ervaren gids in het Europese subsidielandschap. Europa heeft miljarden euro subsidies ter beschikking voor projecten binnen de pijlers innovatie & demonstratie van toptechnologieën, industrieel leiderschap & mobiliteit van topkennis en maatschappelijke uitdagingen voor slimme, groene en inclusieve groei van de regio’s.
Dankzij onze talrijke goedkeuringen én ‘seals of excellence’ weet u dat u bij ons terecht kunt met uw state-of-the-art project. We begeleiden u vanaf de projectdefinitie tot aan de uitbetaling van de laatste subsidieschijf. Een goed projectmanagement en een efficiënte projectoffice staan voor u klaar om de inhoudelijke voortgang van uw project te faciliteren en de financiële administratie van uw project in goede banen te leiden.
De MINT subsidie-experten beschikken over relevante ervaring binnen talrijke Europese subsidiemaatregelen:
Innovatie&Technologie: H2020, Research&InnovationActions; InnovationActions; Collaborative projects; Marie Curie;  ....
Investeringen&Duurzaamheid: SME Instrument; Fast track to innovation; EFRO; INTERREG; LIFE+;  ….
Personeel&Organisatie: ERASMUS; ….
Terug Regionale subsidies
Onze subsidie-experten zijn dé referentie als het gaat om de optimalisatie van uw subsidiepotentieel en het succesvol begeleiden van subsidieaanvragen bij de Vlaamse overheid. U kunt bij hen terecht voor ondersteuning in de belangrijkste subsidie-domeinen en subsidie-kanalen:
Subsidie-domeinen: Innovatie; Investeringen; Duurzaamheid; Personeel&Organisatie
Subsidie-kanalen: VLAIO; ESF; EFRO; ….
Aanvraagdossiers die door MINT zijn uitgewerkt, hebben een unieke slaagkans. Dankzij de 10-tallen jaren ervaring met subsidies, een strikte interne kwaliteitscontrole en permanente bijscholing, realiseren we een slaagpercentage van ongeveer 95%!
De subsidie-instrumenten op regionaal niveau die onze experten voor u kunnen benutten zijn:
Innovatie&Technologie: Ontwikkelingsprojecten; Onderzoeksprojecten; Baekeland; ICON; ....
Investeringen&Duurzaamheid: Strategische Transformatiesteun; STRES, Ecologiepremie+; KMO Groeisubsidie; EFRO; INTERREG; ….
Personeel&Organisatie: Opleidingssteun; Duurzaam Loopbaanbeleid; Anders Organiseren; ….
Terug Innovatie-architecten
Bedrijfsidentiteit: Visie, Missie, Strategie, Waarden Proactieve ondernemers zijn gefocust op jaarlijkse groei, maar enkel duurzame groei stelt bedrijven in staat om succesvol te blijven op lange termijn.
Duidelijkheid over de missie, visie, strategie en waarden vormen een waardevol kompas voor de bedrijfsvoering.
 
Meer
Organisatiestructuur: Processen, Activiteiten, Verantwoordelijkheden Ondernemers stellen zichzelf de vraag in welke mate hun bedrijfsstructuren adequaat zijn om de actuele uitdagingen aan te gaan. Een effectieve organisatiestructuur uittekenen en implementeren die bijdraagt aan het bereiken van de organisatiedoelen is hierbij een absolute must.

 
Meer
Talent: Leiderschap, Teams & Individuele ontwikkeling MINT ondersteunt bedrijven om te groeien, en dit op een duurzame en mensgerichte manier. 
Doelen concreet realiseren met aandacht voor mens en organisatie vormen hierbij de rode draad.
Meer
Terug Bedrijfsidentiteit
Proactieve ondernemers zijn gefocust op jaarlijkse groei, maar enkel duurzame groei stelt bedrijven in staat om succesvol te blijven op lange termijn. Duurzame groeiplannen zijn gebaseerd op een goede kennis van de eigen sterktes en zwaktes, en spelen trefzeker in op de kansen en bedreigingen op de markt. Het vastleggen van een visie&missie, het verankeren van de bedrijfswaarden en het bepalen van de strategische profilering naar klanten vormen hierbij de fundamenten.
De MINT innovatie-architecten zijn ervaren sparringpartners bij de ontwikkeling van duurzame groeiplannen voor en met de klant. Samen gaan ze aan de slag om antwoorden uit te werken op de vragen: Wat moeten we met onze organisatie realiseren? Wat zijn de externe en interne prioriteiten van de organisatie? Waar gaan we voor, waar staan we voor, waar doen we het voor?
Terug Talent
MINT ondersteunt bedrijven om te groeien, en dit op een duurzame en mensgerichte manier. Strategisch omspringen met de beschikbare Human Resources door de medewerkers te versterken in hun rollen, taken en verantwoordelijkheden is hierbij een must, maar niet evident. Op basis van de toekomstvisie en de waarde-creërende processen werken we samen met onze klant stapsgewijs aan de implementatie van pragmatische en duurzame oplossingen op team en individueel niveau.
De MINT innovatie-architecten zijn gespecialiseerd in het uitwerken van duurzame oplossingen met aandacht voor mens en organisatie. Vraagstukken die we hierbij samen met onze klanten oplossen zijn: Wat voor organisatie willen we zijn en welke leiderschapsstijl hebben we daarvoor nodig? Hoe zien we mensen resultaatgericht samenwerken? Hoe kunnen we ons strategisch HRbeleid uitwerken ter ondersteuning van onze doelstellingen? Hoe kunnen we onze medewerkers in hun kracht zetten zodat ze hun sterktes ten volle kunnen inzetten en ontplooien? Vaak fungeren we hierbij ook als coach voor enkele sterkhouders in het bedrijf.
Terug Organisatiestructuur
Ondernemers stellen zichzelf de vraag in welke mate hun bedrijfsstructuren adequaat zijn om de actuele uitdagingen aan te gaan. Want de markt evolueert zeer snel en de klanten verwachten steeds meer. Wanneer ondernemingen willen/moeten transformeren in functie van markttrends en klantenvragen, komen ze vaak tot de vaststelling dat hun organisatiestructuur hierop niet is afgesteld.
De MINT innovatie-architecten denken mee en werken mee met de klanten om hun organisatie future-proof te maken. Vragen die hierbij worden beantwoord zijn: Wat moeten we met onze organisatie realiseren? Wat zijn de activiteiten die georganiseerd moeten worden in onze onderneming? Wat voor organisatie hebben we daarvoor nodig? Hoe moeten we de activiteiten en beslissingen verdelen in niveau's, afdelingen en teams?
Innovatie & Technologie
Om competitief te blijven op langere termijn, moeten ondernemers investeren in de ontwikkeling van nieuwe of verbeterde producten, processen of diensten.
Meer
Personeel & Organisatie
Ondernemingen moeten steeds competitiever worden, terwijl de vraag naar werkbaar werk en flexibiliteit dé uitdagingen op de arbeidsmarkt zijn. De taak van HR binnen organisaties evolueert van een ondersteunende naar een strategische rol.
Meer
Investeringen & Duurzaamheid
De markt is constant in beweging en duurzaam ondernemerschap vraagt een permanente focus op de eigen strategische positionering. Een proactieve aanpak is bijgevolg een must.
Meer
Terug Innovatie & Technologie
Om competitief te blijven op langere termijn, moeten ondernemers investeren in de ontwikkeling van nieuwe of verbeterde producten, processen of diensten. Daar is iedereen het over eens. Deze eerder defensieve innovatiestrategie ligt veelal aan de basis van een innovatieprogramma of -project, maar bij MINT geloven we dat dit ook aanleiding kan geven tot een proactieve benadering van bedrijfsinnovatie, met grensverleggende ambities voor nieuwe USP's.
Vanuit bedrijfseconomisch perspectief is een innovatieproject niet vanzelfsprekend, want het impliceert een onzekere uitkomst. De MINT subsidie-experten ondersteunen de klanten maximaal in het verwerven van substantiële financiële steun. De MINT innovatie-architecten bieden ondersteuning bij de ontwikkeling en implementatie van de innovatie-strategie en het structureel en planmatig managen van innovatie-projecten. Zowel KMO's als grote ondernemingen krijgen zo een belangrijke duw in de rug.
De MINT subsidie-experten gaan op zoek naar het meest geschikte subsidiekanaal en -instrument om uw innovatie te ondersteunen en werken voor u de aanvraag uit en ontzorgen u na goedkeuring bij de subsidieadministratie en het subsidiebeheer tot en met de eindcontrle.
Subsidie-kanalen:
VLAIO; H2020; EFRO; BELSPO; ….
Subsidie-instrumenten:
Ontwikkelingsprojecten; Onderzoeksprojecten; CollaborativeProjects; Research&InnovationActions, InnovationActions, MarieCurie; Eurostars, Baekeland; ICON; VrijstellingBedrijfsvoorheffingOnderzoekers; Innovatieaftrek; ….
 
Terug Personeel & Organisatie
Ondernemingen moeten steeds competitiever worden, terwijl de vraag naar werkbaar werk en flexibiliteit dé uitdagingen op de arbeidsmarkt zijn. Ook is de sociale wetgeving aan voortdurende veranderingen onderhevig. Een integraal en strategisch Human Resources Management is dan ook een basisvoorwaarde voor elke onderneming die wil groeien. De shift naar werkbaar werk impliceert de uitbouw van nieuwe structuren en systemen, idealiter met meer mogelijkheden rond autonomie, begeleiding en competentieontwikkeling vanuit het perspectief van de individuele medewerker.
HR Managers hebben veelal de handen vol met de uitbouw van zelforganiserende teams, de ontwikkeling van competentiegebaseerde HR-tools en bijhorende ontwikkelingsplannen op bedrijfs-, team en individueel niveau. Tegelijk moet ook voldoende aandacht gaan naar employer branding, motivatietrajecten, bedrijfscultuur, teamwerking, optimale beloningsmixen, enz. Een sterk HR Management bouwt mee aan de realisatie van de bedrijfsstrategie en biedt een duurzame oplossing voor een te hoog personeelsverloop, te weinig gemotiveerde medewerkers of chronische knelpuntvacatures.
Een proactief HR management is een strategische investering die een ROI oplevert op korte termijn, op voorwaarde dat ook de directe en indirecte loonkosten geoptimaliseerd zijn. De MINT subsidie-experten bieden een A tot Z-ondersteuning in het identificeren, verwerven en beheren van subsidies voor personeel en organisatie. De subsidiekanalen en -instrumenten die tot hun expertise behoren zijn:
Subsidiekanalen:
ESF, VLAIO, KMO Portefeuille
Subsidieinstrumenten
ESF Opleidingssteun; ESF DuurzaamLoopbaanbeleid; ESF AndersOrganiseren; KMOPortefeuille, StrategischeTransformatieSteun
 
Terug Investeringen & Duurzaamheid
De markt is constant in beweging en duurzaam ondernemerschap vraagt een permanente focus op de eigen strategische positionering. Een proactieve aanpak is bijgevolg een must. De focus bij dergelijke strategische oefeningen ligt op innovatie, de ontwikkeling van extra toegevoegde waarde en/of herpositionering in de waardeketen. Internationalisering is een van dé codewoorden in strategisch business development, want de groei op de eigen thuismarkt staat in zowat alle sectoren zwaar onder druk.
De (te) grote afhankelijkheid van dominante leveranciers en/of grondstoffen, zet ondernemingen er dan weer toe aan om zelf op zoek te gaan naar alternatieven.
Onafhankelijkheid van de volatiele marktprijzen, evenals de optimale inzet van de eigen competenties of de bediening van nieuwe markten zijn slechts een paar van de invalshoeken voor duurzaam & strategisch business development. MINT zit vaak op de eerste rij bij dergelijke strategische transformaties, en optimaliseert via de flankerende subsidies de ROI en de slaagkansen voor de onderneming.
De MINT subsidie-experten benutten voor u de juiste middelen en subsidies om uw strategische projecten en innovaties doorheen de fase van demonstratie en vermarkting te loodsen om het succes op acceptatie en implementatie in de markt te verhogen.
Subsidiekanalen en -instrumenten die hiervoor worden ingezet zijn:
Subsidiekanalen:
VLAIO; H2020, SME Instrument; EFRO 
Subsidieinstrumenten:
StrategischeTransformatieSteun; KMOGroeisubsidie; Ecologiepremie+; StrategischeEcologieSteun; SMEInstrumentPhase1; SMEInstrumentPhase2; FastTrack2Innovation; EFRO; INTERREG; LIFE+; VerhoogdeInvesteringsaftrek
 
Referenties. Deze ondernemingen zijn alvast overtuigd.
Meer
Over MINT. Zoveel meer dan consultants.
Ons Verhaal MINT is ontstaan vanuit de jarenlange ervaring in subsidieadvies en subsidiebegeleiding van ingenieur Sonja Vercammen, socio-econoom Peter Simoens en wetenschapper Kelly Aylward. In 2009 stichtten ze samen de onafhankelijke NV.
Meer
Onze Aanpak - DOE-methode Bent u op zoek naar een no-nonsense adviseur die weet hoe optimaal subsidies te verwerven en fiscale en operationele besparingen te realiseren? Heeft u nood aan een strategische sparringpartner voor uw innovatieprojecten, human capital projecten en duurzaam ondernemerschap? Dan bent u bij MINT aan het juiste adres!
Meer
Vacatures bij MINT Werken bij MINT is werken binnen een waardengedreven organisatie. We vatten onze waarden graag samen als DRIVE, een acroniem voor Delight, Respect, Integriteit, Vertrouwen en Excellentie. Dit zijn geen holle slogans, maar dagelijkse richtingaanwijzers, in functie van onze gemeenschappelijke missie.
Meer
Terug Ons Verhaal
MINT is ontstaan vanuit de jarenlange ervaring in subsidieadvies en subsidiebegeleiding van ingenieur Sonja Vercammen, socio-econoom Peter Simoens en wetenschapper Kelly Aylward. In 2009 stichtten ze samen de onafhankelijke NV. Door het samenbrengen van hun complementaire expertise is MINT pijlsnel uitgegroeid tot hét subsidieadviesbureau voor integrale begeleiding en ondersteuning bij het verkrijgen en beheren van regionale, nationale en Europese subsidies.
Op vraag van de klanten is het dienstenaanbod van MINT stelselmatig uitgebreid met subsidieadvies binnen de 3 grootste subsidiabele domeinen: Innovatie&Technologie, Personeel&Organisatie en Investeringen&Duurzaamheid. Zowel regionale, federale en Europese subsidies behoren tot het expertiseveld van onze MINT subsidie-experten.
Zo is MINT dus uitgegroeid tot dé funding expert die binnen uw organisatie innovatieprojecten detecteert, stimuleert en ondersteunt. Onze MINT subsidie-experten maken optimaal gebruik van subsidies om de financiële draagkracht van uw innovatie te vergroten. Terwijl onze MINT innovatie-architecten structuur brengen in de organisatie om de efficiëntie van uw innovatiepotentieel te verhogen. Zo draagt MINT als innovatie-partner er aan bij om het rendement, de cultuur en de marktpositie van uw organisatie te verbeteren.
Terug DOE-methode
Bent u op zoek naar een no-nonsense adviseur die weet hoe optimaal subsidies te verwerven en fiscale en operationele besparingen te realiseren? Heeft u nood aan een strategische sparringpartner voor uw innovatieprojecten, human capital projecten en duurzaam ondernemerschap? Dan bent u bij MINT aan het juiste adres! De MINT consultants zijn ervaren experten die enthousiast voor u aan de slag gaan. Door hun groot inlevingsvermogen en uitgebreide vakkennis boeken ze snel resultaten terwijl ze u het werk zoveel mogelijk uit handen nemen. Onze referenties spreken voor zich.
Onze MINT subsidie-experten en innovatie-architecten zijn geëngageerd om een meetbaar verschil voor en in samenwerking met u te creëren en te realiseren. Partneren met MINT betekent kiezen voor zekerheid, betrokkenheid en een kwalitatief resultaat. Dankzij onze gewaardeerde DOE-methode boeken we effectieve resultaten die maximaal bijdragen aan de doelstellingen van uw organisatie. We stappen mee en ondersteunen u in en tijdens de implementatie van uw project tot de resultaten verworven zijn. 
 
In grote transparantie en in permanente communicatie met onze klant, zoeken we dé oplossing die voor uw organisatie het verschil maakt.
Door een efficiënte aanpak realiseert MINT op korte termijn quick wins om zo binnen uw organisatie enthousiasme en goesting aan te brengen voor de realisatie van duurzame oplossingen. Efficiëntie en effectiviteit kenmerken onze delight-aanpak.
Kwaliteitslabels
Terug Kwaliteitslabels
De MINT innovatie-architecten zijn erkende dienstverleners in de KMO Portefeuille voor de pijlers Opleiding en Advies. Onze klanten kunnen op die manier 30% tot 40% van de subsidiabele kosten recupereren, met een maximum van 10.000 euro tot 15.000 euro steun.
MINT ondertekende het West-Vlaams Charter Duurzaam Ondernemen. Dit certificaat toont aan dat MINT werkt aan een continue verbetering van de prestaties op sociaal, economisch en milieuvlak.
MINT ontving het kwaliteitslabel van het Europees Sociaal Fonds dat aangeeft dat we beantwoorden aan de EFQM-gebaseerde kwaliteitseisen in het kader van de ESF-projecten.
Terug Vacatures bij MINT
Werken bij MINT is werken binnen een waardengedreven organisatie. We vatten onze waarden graag samen als DRIVE, een acroniem voor Delight, Respect, Integriteit, Vertrouwen en Excellentie. Dit zijn geen holle slogans, maar dagelijkse richtingaanwijzers, in functie van onze gemeenschappelijke missie.
  • Delight | De klant en onze medewerkers staan centraal.
  • Respect | Diversiteit faciliteert en stuwt onze business.
  • Integriteit | Verantwoordelijkheid voor eigen daden en resultaten.
  • Vertrouwen | We bouwen op elkaar.
  • Excellentie | Uitmuntendheid is ons kenmerk.
Subsidie- en advieskantoor MINT gaat voor ‘the extra mile’. Zo helpen we het volle groeipotentieel waarmaken: van onze klanten én de collega’s. Heb je goesting om mee het verschil te maken?Wil je een job met impact, partnerships en verantwoordelijkheid, binnen een vertrouwelijke omgeving? Neem dan zeker onze vacature eens door!

- Subsidieconsultant Innovatieprojecten

Voelt u zich aangesproken door deze functie? Stuur uw sollicitatie en CV dan asap naar nieuwecollega@minteurope.com.
Contacteer ons. We maken graag een afspraak.
Clinton Park, Ter Reigerie 7 bus 6
8800 Roeselare (hoofdkantoor)

Kortrijksesteenweg 90 B
9830 Sint-Martens-Latem

Belgicastraat 1 bus 1
1930 Zaventem
info@minteurope.com
Tel.: +32 51 22 04 96
Fax: +32 51 22 32 14

 
MINT is een erkend dienstverlener in de pijlers Opleiding en Advies.
Terug Routebeschrijving
Top