Terug Tax Incentives & Kostenoptimalisaties
Ondernemingen in Vlaanderen worden geconfronteerd met de alom gekende fiscale druk en hoge loonkosten. Nochtans kunnen innovatieve ondernemers van heel wat opportuniteiten gebruik maken om die uitgaven te milderen. De consultants van MINT zijn erop gericht om die fiscale stimuli en kostenbesparingen in uw onderneming toe te passen en te optimaliseren,
met respect voor de geest én de letter van de wet, en zonder de vennootschapsstructuur of de operationele werking hiertoe aan te passen. In de praktijk ervaren we dat tal van fiscale maatregelen vaak onderbenut blijven, zoals de octrooi-aftrek, de vermindering op de bedrijfsvoorheffing voor R&D personeel en diverse regionale vrijstellingen.