Terug Wetenschap & Technologie
Om competitief te blijven op langere termijn, moeten ondernemers investeren in de ontwikkeling van nieuwe of verbeterde producten, processen of diensten. Daar is iedereen het over eens. Deze eerder defensieve innovatiestrategie ligt veelal aan de basis van een innovatieprogramma of -project, maar bij MINT geloven we dat dit ook aanleiding kan geven tot een proactieve benadering van bedrijfsinnovatie, met grensverleggende ambities voor nieuwe USP's.
Innoverende ondernemers zijn er zich van bewust dat ze best uit hun comfortzone komen om te investeren in risicodragende R&D-projecten. De spectaculairste 'R&D succesverhalen' halen steevast de pers, de meeste innovatieprojecten zijn minder opvallend maar daarom niet minder grensverleggend. Ook KMO's gaan steeds meer structureel innoveren, maar dan zonder een uitgesproken 'innovatie' of 'R&D' label.
Vanuit bedrijfseconomisch perspectief is een innovatieproject niet vanzelfsprekend, want het impliceert een onzekere uitkomst. Via de funding services wil MINT ondernemingen dan ook maximaal ondersteunen in het verwerven van substantiële financiële steun. Onze Management Consultants bieden ondersteuning bij de ontwikkeling en implementatie van de R&D strategie en verzorgen de bescherming van uw Intellectueel Eigendom. Zowel KMO's als grote ondernemingen krijgen zo een belangrijke duw in de rug.