Terug Personeel & Organisatie
Ondernemingen moeten steeds competitiever worden, terwijl de vraag naar werkbaar werk en flexibiliteit dé uitdagingen op de arbeidsmarkt zijn. Ook is de sociale wetgeving aan voortdurende veranderingen onderhevig. Een integraal en strategisch Human Resources Management is dan ook een basisvoorwaarde voor elk maatschappelijk verantwoord ondernemingsplan. De shift naar werkbaar werk impliceert de uitbouw van nieuwe structuren en systemen, idealiter met meer mogelijkheden rond autonomie, begeleiding en competentieontwikkeling vanuit het perspectief van de individuele medewerker.
HR Managers hebben veelal de handen vol met de uitbouw van zelfsturende teams, de ontwikkeling van competentiegebaseerde HR-tools en bijhorende ontwikkelingsplannen op bedrijfs-, team- en individueel niveau. Tegelijk moet ook voldoende aandacht gaan naar employer branding, motivatietrajecten, bedrijfscultuur, teamwerking, optimale beloningsmixen, enz. Een sterk HR Management voorkomt dat de realisatie van de bedrijfsstrategie gehypothekeerd wordt door teveel personeelsverloop, te weinig gemotiveerde medewerkers of chronische knelpuntvacatures.
Een proactief HR management is een strategische investering die een ROI oplevert op korte termijn, op voorwaarde dat ook de directe en indirecte loonkosten geoptimaliseerd zijn. MINT biedt one-stop-shop-ondersteuning via Funding Services en Management Consultancy op maat van de klant.