Terug Business Development & MVO
De markt is constant in beweging en duurzaam ondernemerschap noopt tot een permanente focus op de eigen strategische positionering. Een proactieve aanpak is bijgevolg een must. De focus bij dergelijke strategische oefeningen ligt op de ontwikkeling van extra toegevoegde waarde en/of herpositionering in de waardeketen. Internationalisering is een van dé codewoorden in strategisch business development, want de groei op de eigen thuismarkt staat in zowat alle sectoren zwaar onder druk. Vooral de BRIC landen genieten grote belangstelling, maar ook in de buurlanden valt soms nog een wezenlijke groei te realiseren op basis van sterke productmarkt-combinaties.
De (te) grote afhankelijkheid van dominante leveranciers en/of grondstoffen, zet ondernemingen er dan weer toe aan om zelf op zoek te gaan naar alternatieven.
Internationalisering en onafhankelijkheid van de volatiele marktprijzen, evenals de optimale inzet van de eigen competenties of de bediening van nieuwe markten zijn slechts een paar van de invalshoeken voor duurzaam & strategisch business development. MINT zit vaak op de eerste rij bij dergelijke strategische transformaties, en optimaliseert via de flankerende Funding Services en ondersteunende Management Consultancy de ROI en de slaagkansen voor de onderneming.