Terug Duurzaam & Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
MINT ondersteunt bedrijven om te groeien, en dit op een duurzame en maatschappelijk verantwoordelijke manier. Ondernemen met respect voor people, planet en profit vormt hierbij de rode draad. De consultants van MINT helpen bedrijven en organisaties bij het definiëren van sleutelindicatoren (KPI’s) voor het vastleggen en meten van de prestaties op de 3 kerndomeinen.
Daarenboven kan MINT instaan voor het uitwerken en uitschrijven van hoogwaardige duurzaamheidsrapporten ten behoeve van een transparante communicatie hieromtrent naar de diverse stakeholders.