Terug Kwaliteitslabels
De Groei- en Verandermanagement consultants van MINT zijn erkende dienstenverstrekkers in de pijlers Opleiding en Advies. Onze klanten kunnen op die manier 50% tot 75% van de consultancykost laten subsidiëren, met een maximum van 25.000 euro voor strategisch advies.
MINT ondertekende het West-Vlaams Charter Duurzaam Ondernemen. Dit certificaat toont aan dat MINT werkt aan een continue verbetering van de prestaties op sociaal, economisch en milieuvlak.
MINT beschikt over het kwaliteitslabel van het Europees Sociaal Fonds dat aangeeft dat we beantwoorden aan de EFQM-gebaseerde kwaliteitseisen in het kader van de ESF-projecten. Deze toekenning is geldig tot 13/08/2018.