De consultants van MINT realiseren maatschappelijk verantwoorde meerwaarde aan de hand van Funding Services en Management Consultancy, binnen de ‘key success drivers’ Wetenschap & Technologie, Personeel & Organisatie en Business Development & MVO.
Funding Services Management Consultancy
Terug Funding Services
Subsidies Onze ervaren consultants zijn dé referentie als het gaat om de optimalisatie van uw subsidiepotentieel en het succesvol begeleiden van subsidieaanvragen bij de Vlaamse, federale en Europese overheid.
Meer
Tax Incentives & Kostenoptimalisaties Ondernemingen in Vlaanderen worden geconfronteerd met de alom gekende fiscale druk en hoge loonkosten. Nochtans kunnen innovatieve ondernemers van heel wat opportuniteiten gebruik maken om die uitgaven te milderen.
Meer
Projectontwikkeling & -management Europa stimuleert ondernemingen om samen te werken aan een duurzame toekomst. Dit zowel ter versterking van de Europese economie als voor een betere levenskwaliteit van de Europese burgers.
Meer
Terug Tax Incentives & Kostenoptimalisaties
Ondernemingen in Vlaanderen worden geconfronteerd met de alom gekende fiscale druk en hoge loonkosten. Nochtans kunnen innovatieve ondernemers van heel wat opportuniteiten gebruik maken om die uitgaven te milderen. De consultants van MINT zijn erop gericht om die fiscale stimuli en kostenbesparingen in uw onderneming toe te passen en te optimaliseren,
met respect voor de geest én de letter van de wet, en zonder de vennootschapsstructuur of de operationele werking hiertoe aan te passen. In de praktijk ervaren we dat tal van fiscale maatregelen vaak onderbenut blijven, zoals de octrooi-aftrek, de vermindering op de bedrijfsvoorheffing voor R&D personeel en diverse regionale vrijstellingen.
Terug Projectontwikkeling & -management
Europa stimuleert ondernemingen om samen te werken aan een duurzame toekomst. Dit zowel ter versterking van de Europese economie als voor een betere levenskwaliteit van de Europese burgers. Dit vertaalt zich in programma’s omtrent duurzaam wonen, gezond ouder worden, levenslang leren, enz. Vanuit haar netwerk, volgt MINT deze opportuniteiten op de voet in functie van de specifieke wensen van de ondernemingen.
Wanneer we een opportuniteit detecteren, nemen we het initiatief om een consortium uit te bouwen en een aanvraag uit te werken. We kunnen bovendien de projectmanagementtaken maximaal overnemen, zodat onze klanten zich kunnen focussen op de kernactiviteiten binnen het project, met een maximale toegevoegde waarde tot gevolg.
Terug Subsidies
Onze ervaren consultants zijn dé referentie als het gaat om de optimalisatie van uw subsidiepotentieel en het succesvol begeleiden van subsidieaanvragen bij de Vlaamse, federale en Europese overheid. U kunt bij hen terecht voor ondersteuning in de belangrijkste subsidieverstrekkers: IWT, FP7 en Horizon 2020, ESF, Agentschap Ondernemen, enz.
Aanvraagdossiers die door MINT zijn uitgewerkt, hebben een unieke slaagkans. Dankzij de 10-tallen jaren ervaring met subsidies, een strikte interne kwaliteitscontrole en permanente bijscholing, realiseren we een slaagpercentage van ongeveer 95%!
Terug Management Consultancy
Groei- en Verandermanagement Proactieve ondernemers zijn gefocust op jaarlijkse groei, maar enkel duurzame groei stelt bedrijven in staat om succesvol te blijven op lange termijn. Duurzame groeiplannen zijn gebaseerd op een goede kennis van de eigen sterktes en zwaktes, en spelen trefzeker in op de kansen en bedreigingen op de markt.
Meer
Talent management & coaching De aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt vormt een grote bedreiging voor elk businessplan, veel meer zelfs dan de kost van tewerkstelling. Strategisch omspringen met de beschikbare Human Resources is bijgevolg een must, maar niet evident.
 
Meer
Duurzaam & Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen MINT ondersteunt bedrijven om te groeien, en dit op een duurzame en maatschappelijk verantwoordelijke manier. Ondernemen met respect voor people, planet en profit vormt hierbij de rode draad.
Meer
Terug Groei- en Verandermanagement
Proactieve ondernemers zijn gefocust op jaarlijkse groei, maar enkel duurzame groei stelt bedrijven in staat om succesvol te blijven op lange termijn. Duurzame groeiplannen zijn gebaseerd op een goede kennis van de eigen sterktes en zwaktes, en spelen trefzeker in op de kansen en bedreigingen op de markt. Bovendien gaat men best bedachtzaam om met het reële veranderpotentieel van het personeel en de interne organisatie, want ook daar loop het weleens fout.
De consultants van MINT zijn ervaren sparringpartners bij de ontwikkeling van duurzame groeiplannen door de klant, maar worden evengoed ingeschakeld voor concrete veranderprojecten rond innovatieve arbeidsorganisatie, competentiemanagement, strategie implementatie, business proces (re-) engineering, lean office, enz.
Terug Duurzaam & Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
MINT ondersteunt bedrijven om te groeien, en dit op een duurzame en maatschappelijk verantwoordelijke manier. Ondernemen met respect voor people, planet en profit vormt hierbij de rode draad. De consultants van MINT helpen bedrijven en organisaties bij het definiëren van sleutelindicatoren (KPI’s) voor het vastleggen en meten van de prestaties op de 3 kerndomeinen.
Daarenboven kan MINT instaan voor het uitwerken en uitschrijven van hoogwaardige duurzaamheidsrapporten ten behoeve van een transparante communicatie hieromtrent naar de diverse stakeholders.
Terug Talent management & coaching
De aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt vormt een grote bedreiging voor elk businessplan, veel meer zelfs dan de kost van tewerkstelling. Strategisch omspringen met de beschikbare Human Resources is bijgevolg een must, maar niet evident. Want de markt evolueert zeer snel, en persoonlijke ontwikkeling gaat per definitie traag. Wanneer ondernemingen willen/moeten transformeren in functie van markttrends, komen ze vaak tot de vaststelling dat hun teams hiervoor nog niet klaar zijn.
MINT is gespecialiseerd in het uitwerken van duurzame oplossingen  voor dergelijke situaties. Op basis van de toekomstvisie en de waarde-creërende processen werken we loopbaanperspectieven uit of voeren we reorganisaties door. We zetten ons tanden in de uitdaging, en werken samen onze klant stapsgewijs aan de implementatie van pragmatische oplossingen. Vaak fungeren we ook als  coach voor enkele sterkhouders in het bedrijf.
Wetenschap & Technologie
Om competitief te blijven op langere termijn, moeten ondernemers investeren in de ontwikkeling van nieuwe of verbeterde producten, processen of diensten.
Meer
Personeel & Organisatie
Ondernemingen moeten steeds competitiever worden, terwijl de vraag naar werkbaar werk en flexibiliteit dé uitdagingen op de arbeidsmarkt zijn. Ook is de sociale wetgeving aan voortdurende veranderingen onderhevig.
Meer
Business Development & MVO
De markt is constant in beweging en duurzaam ondernemerschap noopt tot een permanente focus op de eigen strategische positionering. Een proactieve aanpak is bijgevolg een must.
Meer
Terug Wetenschap & Technologie
Om competitief te blijven op langere termijn, moeten ondernemers investeren in de ontwikkeling van nieuwe of verbeterde producten, processen of diensten. Daar is iedereen het over eens. Deze eerder defensieve innovatiestrategie ligt veelal aan de basis van een innovatieprogramma of -project, maar bij MINT geloven we dat dit ook aanleiding kan geven tot een proactieve benadering van bedrijfsinnovatie, met grensverleggende ambities voor nieuwe USP's.
Innoverende ondernemers zijn er zich van bewust dat ze best uit hun comfortzone komen om te investeren in risicodragende R&D-projecten. De spectaculairste 'R&D succesverhalen' halen steevast de pers, de meeste innovatieprojecten zijn minder opvallend maar daarom niet minder grensverleggend. Ook KMO's gaan steeds meer structureel innoveren, maar dan zonder een uitgesproken 'innovatie' of 'R&D' label.
Vanuit bedrijfseconomisch perspectief is een innovatieproject niet vanzelfsprekend, want het impliceert een onzekere uitkomst. Via de funding services wil MINT ondernemingen dan ook maximaal ondersteunen in het verwerven van substantiële financiële steun. Onze Management Consultants bieden ondersteuning bij de ontwikkeling en implementatie van de R&D strategie en verzorgen de bescherming van uw Intellectueel Eigendom. Zowel KMO's als grote ondernemingen krijgen zo een belangrijke duw in de rug.
Terug Personeel & Organisatie
Ondernemingen moeten steeds competitiever worden, terwijl de vraag naar werkbaar werk en flexibiliteit dé uitdagingen op de arbeidsmarkt zijn. Ook is de sociale wetgeving aan voortdurende veranderingen onderhevig. Een integraal en strategisch Human Resources Management is dan ook een basisvoorwaarde voor elk maatschappelijk verantwoord ondernemingsplan. De shift naar werkbaar werk impliceert de uitbouw van nieuwe structuren en systemen, idealiter met meer mogelijkheden rond autonomie, begeleiding en competentieontwikkeling vanuit het perspectief van de individuele medewerker.
HR Managers hebben veelal de handen vol met de uitbouw van zelfsturende teams, de ontwikkeling van competentiegebaseerde HR-tools en bijhorende ontwikkelingsplannen op bedrijfs-, team- en individueel niveau. Tegelijk moet ook voldoende aandacht gaan naar employer branding, motivatietrajecten, bedrijfscultuur, teamwerking, optimale beloningsmixen, enz. Een sterk HR Management voorkomt dat de realisatie van de bedrijfsstrategie gehypothekeerd wordt door teveel personeelsverloop, te weinig gemotiveerde medewerkers of chronische knelpuntvacatures.
Een proactief HR management is een strategische investering die een ROI oplevert op korte termijn, op voorwaarde dat ook de directe en indirecte loonkosten geoptimaliseerd zijn. MINT biedt one-stop-shop-ondersteuning via Funding Services en Management Consultancy op maat van de klant.
Terug Business Development & MVO
De markt is constant in beweging en duurzaam ondernemerschap noopt tot een permanente focus op de eigen strategische positionering. Een proactieve aanpak is bijgevolg een must. De focus bij dergelijke strategische oefeningen ligt op de ontwikkeling van extra toegevoegde waarde en/of herpositionering in de waardeketen. Internationalisering is een van dé codewoorden in strategisch business development, want de groei op de eigen thuismarkt staat in zowat alle sectoren zwaar onder druk. Vooral de BRIC landen genieten grote belangstelling, maar ook in de buurlanden valt soms nog een wezenlijke groei te realiseren op basis van sterke productmarkt-combinaties.
De (te) grote afhankelijkheid van dominante leveranciers en/of grondstoffen, zet ondernemingen er dan weer toe aan om zelf op zoek te gaan naar alternatieven.
Internationalisering en onafhankelijkheid van de volatiele marktprijzen, evenals de optimale inzet van de eigen competenties of de bediening van nieuwe markten zijn slechts een paar van de invalshoeken voor duurzaam & strategisch business development. MINT zit vaak op de eerste rij bij dergelijke strategische transformaties, en optimaliseert via de flankerende Funding Services en ondersteunende Management Consultancy de ROI en de slaagkansen voor de onderneming.
Referenties. Deze ondernemingen zijn alvast overtuigd.
Meer
Over MINT. Zoveel meer dan consultants.
Ons Verhaal MINT is ontstaan vanuit de jarenlange ervaring in subsidieadvies en subsidiebegeleiding van ingenieur Sonja Vercammen, socio-econoom Peter Simoens en wetenschapper Kelly Aylward. In 2009 stichtten ze samen de onafhankelijke NV.
Meer
Onze Aanpak Bent u op zoek naar een no-nonsense adviseur die weet hoe optimaal subsidies te verwerven en fiscale en operationele besparingen te realiseren? Heeft u nood aan een strategische sparringpartner voor uw human capital projecten en duurzaam ondernemerschap? Dan bent u bij MINT aan het juiste adres!
Meer
Vacatures bij MINT Werken bij MINT is werken binnen een waardengedreven organisatie. We vatten onze waarden graag samen als DRIVE, een acroniem voor Drive, Respect, Integriteit, Vertrouwen en Excellentie. Dit zijn geen holle slogans, maar dagelijkse richtingaanwijzers, in functie van onze gemeenschappelijke missie.
Meer
Terug Ons Verhaal
MINT is ontstaan vanuit de jarenlange ervaring in subsidieadvies en subsidiebegeleiding van ingenieur Sonja Vercammen, socio-econoom Peter Simoens en wetenschapper Kelly Aylward. In 2009 stichtten ze samen de onafhankelijke NV. Door het samenbrengen van hun complementaire expertise is MINT pijlsnel uitgegroeid tot hét subsidieadviesbureau voor integrale begeleiding en ondersteuning bij het verkrijgen en beheren van regionale, nationale en Europese subsidies.
Op vraag van de klanten is het dienstenaanbod van MINT stelselmatig uitgebreid met advies over de fiscale stimuli voor R&D en tewerkstelling. Om de klanten maximaal te ondersteunen bij het vrijmaken van financieringsmiddelen voor hun projecten, zijn de consultants van MINT zich vervolgens gaan verdiepen in duurzame kostenbesparende maatregelen, zonder in te grijpen in de eigenlijke 'operations'.
Zo is MINT dus uitgegroeid tot dé funding expert, gespecialiseerd in het slim combineren van subsidies, fiscale incentives en duurzame besparingen in de diverse relevante domeinen. Gestuwd vanuit een verregaande inhoudelijke betrokkenheid en vanuit de vraag van de klanten, is parallel aan de flankerende Funding Services een aanbod uitgebouwd aan hoogstaande Management Consultancy.
Terug Onze Aanpak
Bent u op zoek naar een no-nonsense adviseur die weet hoe optimaal subsidies te verwerven en fiscale en operationele besparingen te realiseren? Heeft u nood aan een strategische sparringpartner voor uw human capital projecten en duurzaam ondernemerschap? Dan bent u bij MINT aan het juiste adres! De MINT consultants zijn ervaren experten die enthousiast voor u aan de slag gaan. Door hun groot inlevingsvermogen en uitgebreide vakkennis boeken ze snel resultaten terwijl ze u het werk zoveel mogelijk uit handen nemen. Onze referenties spreken voor zich.
Alhoewel we in een zuivere project business werken, zijn zowat al onze klanten structurele klanten geworden, die ons bovendien dikwijls vragen om bijkomende en nieuwe diensten. Partnering met MINT betekent kiezen voor zekerheid en gemak. Financiële middelen aantrekken en vrijmaken en dit altijd met respect voor de geldende wet- en regelgeving. Overheidssteun verkrijgen en fiscale optimalisaties uitvoeren met begeleiding tijdens het hele traject tot en met de finale eindcontroles. Dit alles met grote transparantie en in permanente communicatie met de klant.
Efficiëntie en effectiviteit kenmerken onze aanpak. Voor we een traject opstarten, brengen we steeds de kosten/baten en slaagkansen in kaart. In onderling overleg wordt vervolgens de opdracht vastgelegd. Zowel bij onze Funding Services als bij onze Management Consultancy ligt de focus op de realisatie van hoge toegevoegde waarde projecten in samenwerking met de klanten.
Kwaliteitslabels
Terug Kwaliteitslabels
De Groei- en Verandermanagement consultants van MINT zijn erkende dienstenverstrekkers in de pijlers Opleiding en Advies. Onze klanten kunnen op die manier 50% tot 75% van de consultancykost laten subsidiëren, met een maximum van 25.000 euro voor strategisch advies.
MINT ondertekende het West-Vlaams Charter Duurzaam Ondernemen. Dit certificaat toont aan dat MINT werkt aan een continue verbetering van de prestaties op sociaal, economisch en milieuvlak.
MINT beschikt over het kwaliteitslabel van het Europees Sociaal Fonds dat aangeeft dat we beantwoorden aan de EFQM-gebaseerde kwaliteitseisen in het kader van de ESF-projecten. Deze toekenning is geldig tot 13/08/2018.
Terug Vacatures bij MINT
Werken bij MINT is werken binnen een waardengedreven organisatie. We vatten onze waarden graag samen als DRIVE, een acroniem voor Drive, Respect, Integriteit, Vertrouwen en Excellentie. Dit zijn geen holle slogans, maar dagelijkse richtingaanwijzers, in functie van onze gemeenschappelijke missie.
  • Delight | De klant en onze medewerkers staan centraal.
  • Respect | Diversiteit faciliteert en stuwt onze business.
  • Integriteit | Verantwoordelijkheid voor eigen daden en resultaten.
  • Vertrouwen | We bouwen op elkaar.
  • Excellentie | Uitmuntendheid is ons kenmerk.
Subsidie- en advieskantoor MINT gaat voor ‘the extra mile’. Zo helpen we het volle groeipotentieel waarmaken: van onze klanten én de collega’s. Heb je goesting om mee het verschil te maken?Wil je een job met impact, partnerships en verantwoordelijkheid, binnen een vertrouwelijke omgeving? Neem dan zeker onze vacature eens door!

- Subsidieconsultant Innovatieprojecten

Voelt u zich aangesproken door deze functie? Stuur uw sollicitatie en CV dan asap naar nieuwecollega@minteurope.com.
Contacteer ons. We maken graag een afspraak.
Clinton Park, Ter Reigerie 7 bus 6
8800 Roeselare (hoofdkantoor)

Kortrijksesteenweg 90 B
9830 Sint-Martens-Latem

Belgicastraat 1 bus 1
1930 Zaventem
info@minteurope.com
Tel.: +32 51 22 04 96
Fax: +32 51 22 32 14

 
MINT is een erkend dienstverlener in de pijlers Opleiding en Advies.
Terug Routebeschrijving
Top